alıb-satmaq

f. Alış-verişlə məşğul olmaq. Adamlar . . yenə də öz işlərinə, alıbsatmağa, bir-birini itələyib yol açmağa başladılar. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • satmaq — f. 1. Pul alaraq əvəzində bir şey vermək. Şey satmaq. Mal satmaq. – <Cahan:> Mən arşınmalçının xalasıyam, özüm də qızlara, arvadlara mal satıram. Ü. H.. 2. Satqınlıq etmək, xain çıxmaq, xəyanət etmək, ələ vermək. Dostunu satmaq. Yoldaşını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iddixar — ə. 1) möhtəkirlik məqsədi ilə satmaq üçün şey alıb saxlama; 2) şey toplayıb saxlama …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bazarlıq — 1. is. Bazardan alınmış şeylər. Bazarlıq etmək – 1) bazardan ev üçün lazımi şeylər almaq. <Nəbi ağa:> Özün buyur muşdun ki, məni tez oyat, axşama qonaqlarım var, gərək bazarlıq edəm. S. S. A.. Firəngiz bazarlıq edir, xörək hazırlayır, ata… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.